Patricia L. Birkholz Sponsored SB1345 on 05/26/2010

SB1345 - Michigan

Environmental protection; cleanups; part 201 modification; provide for. Amends secs. 20114a, 20120a, 20120b, 20120c & 20102d of 1994 PA 451 (MCL 324.20114a et seq.); adds secs. 20114b, 20114c, 20114d, 20120 & 20120e & repeals (See bill). TIE BAR WITH: HB 4093'09, SB 0437'09, SB 1346'10, SB 1347'10, SB 1348'10, SB 1349'10

Sponsored by Patricia L. Birkholz